Jordbruk

Kravodlat Utsäde till försäljning:


Allt utsäde är slut för våren -24


Havre Symphony: (700kg/säck)

Skalandelen är låg och kan därför användas som grynhavre, men sorten är också mycket populär som foderhavre.

(Scandinavian seed)


Vårvete Dacke: (900kg/säck)

Brödvete med bra avkastningsförmåga.Sorten är frisk, stråstyv och ger ett bra utbyte. Dacke har mycket hög rymdvikt, bra och stabilt falltal och dessutom hög proteinhalt av bra kvalitet vilket ger bra bakningsegenskaper.

(Svalöv weibull, Lantmännen)


Åkerböna Tiffany: (900kg/säck)

Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper. Lågt innehåll av vicin och convicin.

(Scandinavian seed)


Höstvete Stava: (900kg /säck)

Stava är resistent mot både vanlig stinksot och dvärgstinksot. Dessutom har den en utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Stava är en mycket vinterhärdig och har ett förhållandevis långt strå som ger mycket halm och god konkurrensförmåga mot ogräs. Kärnkvaliteten är av riktigt hög klass. Dessutom bakar Stava mycket bra även vid förhållandevis låga proteinhalter.

(Svalöv weibull, Lantmännen)